De Deur Eindhoven

Adres


Google Maps Generator by RegioHelden
Hastelweg 133 Eindhoven
Telefoon: +31 (0)6 21679411

ANBI Profiel

Algemene informatie
Rechtsvorm        : Kerkgenootschap
Statutaire naam : Evangelie Gemeente "De Deur" Eindhoven
Statutaire zetel   : Eindhoven
KvK nummer      : 52312135
RSIN                   : 819836709
Activiteiten:
samenkomsten, prediking van het evangelie, jeugd- en kinderwerk, evangelisatie.
Doelstellingen:
discipelen maken en de wereld bereiken met het evangelie.
Wijze waarop doel behaald wordt:
het houden van samenkomsten, prediking van het evangelie, jeugd- en kinderwerk, het verlenen van pastorale zorg
Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden : 3
Is er een directie/ dagelijks bestuur : Ja
Is er een persoon in dienst? : Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?: Ja
Bankrekening:
NL27RABO0149691521
t.n.v. Evangelie Gemeente de Deur
Te Eindhoven